VÝSTAVY

O nás

Novinky

Naši psi

Naše fenky

Štěňata

Odchovy

Prodej

Veteráni

Kontakt

Odkazy

Výstavy

Vzpomínáme

Index

 

 

PRO VSTUP KLIKNĚTE NA OBRÁZEK

 

 

 

 

Dulce Dia od Dorrinky                  Birra od Štěkavého hada

 

 

Cleriss ze Smaragdové zahrádky         Dottie ze Smaragdové zahrádky

 

Enny ze Smaragdové zahrádky           Hallie ze Smaragdové zahrádky

 

Chaddy ze Smaragdové zahrádky

 

 

 

Hodnocení, výstavní tituly a čekatelství šampionátů

 

Třída štěňat (TB) a dorostu (TD)

 

Velmi nadějný (VN): žlutá barva
Nadějný (N): bílá
Ve třídě štěňat a dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců, ale nezadává se titul Vítěz třídy.

 

 

Třída mladých (TM), mezitřída (Mz), otevřená (TO), pracovní (TP), šampionů (TS) (nebo vítězů), veteránů (TV):

 

Výborná (V): modrá
Velmi dobrá (VD): červená
Dobrá (D): zelená
Dostatečná (DOST): fialová

 

Tituly  ve výstavním kruhu

 

Vítěz třídy (VT)
zadává se jedinci oceněnému  známkou výborný 1 ve třídě mladých, mezitřídě, třídě otevřené, pracovní, vítězů a veteránů a to pouze na výstavách oblastních a krajských.

 

Oblastní vítěz (OV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd:  mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů

 

Krajský vítěz (KrV)
zadává se nejlepšímu psovi i feně z konkurence vítězů tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů 

 

Klubový vítěz (KV)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu. Zpravidla se zadává nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

 

Klubový vítěz mladých (KVM)
podmínky pro přiznání titulu určuje předpis příslušného chovatelského klubu, některé kluby ho však nezadávají. Zpravidla se zadává nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně.

 

Vítěz speciální výstavy (VSV)
zadává se nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

 

Vítěz speciální výstavy mladých (VSVM)
zadává se nejlepšímu mladému jedinci - psovi i feně, na některých speciálních výstavách se však nezadává

 

Národní vítěz (NV)
může být zadán nejlepšímu jedinci - psovi i feně - z konkurence V1, CAC ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a vítězů.

 

Nejhezčí veterán (Nej. veteran)
pes nebo fena z konkurence vítězů tříd veteránů.

 

Vítěz plemene (BOB)
nezadává se na oblastních a krajských výstavách (Pozn: jsou však i takové výstavy, které titul v propozicích i katalogu uvádějí a také ho zadávají). 
Na klubových, speciálních a národních výstavách se zadává nejlepšímu psovi nebo feně z konkurence všech CAJC a podle typu výstavy z konkurence klubových, speciálních a národních vítězů psů i fen.
Na mezinárodní výstavě do soutěže o BOB postupují všichni držitelé CAJC + pes i fena s titulem CACIB.
Pokud se jedná o národní výstavu bez zadávání titulu Národní vítěz, postupují do soutěže o BOB všichni CAJC a CAC.
Pozn. například v Maďarsku se titul BOB jmenuje HFGY.

 

Čekatelství šampionátů

 

CAJC - čekatelství šampionátu krásy mladých
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě mladých. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách

 

CAC - čekatelství českého šampionátu krásy
může být zadáno výbornému 1 - psovi i feně - ve třídě: mezitřídě,  otevřené, pracovní, vítězů - šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

 

reservní CAC 
může být zadáno výbornému 2 - psovi i feně - pokud byl výbornému 1 zadán CAC. Res. CAC se zadává ve  třídě: mezitřída,  otevřená, pracovní, vítězů nebo šampiónů. Zadává se na klubových, speciálních, národních a mezinárodních výstavách.

 

CACIB - čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě nejlepšímu psovi i feně z konkurence výborný 1 (CAC) ze tříd: mezitřídy, otevřené, pracovní a šampiónů.

 

reservní CACIB 
navrhuje rozhodčí na mezinárodní výstavě druhému nejlepšímu jedinci - psovi i feně. Do této soutěže postupuje výborný 2 (res. CAC) ze třídy, z které byl navržen CACIB a v soutěži pokračují i výborní 1 (CAC) z ostatních tříd.

 

© ze Smaragdové zahrádky (ZSZ )

CHYSTÁME SE NA VÝSTAVY